do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

 

 

 

Firma Modern Solution udziela gwarancji w okresie 24 miesięcy (klienci indywidualni, prywatni użytkownicy) lub 12 miesięcy (firmy, gwarancja komercyjna) od daty zakupu.

 

1.      Firma gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi w instrukcji obsługi.

 

2.      Gwarancja przewiduje bezpłatne wykonanie naprawy i dostarczenie części w okresie 24 lub 12 miesięcy (w zależności od rodzaju gwarancji, indywidualna lub klienci komercyjni)  od daty zakupu zgodnie z warunkami umieszczonymi w niniejszej karcie.

 

3.      Gwarancja nie obejmuje odpłatnych konserwacji sprzętu, przeglądów, regulacji, części eksploatacyjnych jak świece, filtry etc.

 

4.      Naprawa w ramach gwarancji nie obejmuje części i materiały zużytych w sposób naturalny.

 

5.      Gwarancja nie będzie udzielana, jeżeli sprzęt był eksploatowany niezgodnie z jego przeznaczeniem, to jest do celów zarobkowych, profesjonalnych, lub wynajmu.

 

6.      Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest oryginalny dowód zakupu i dołączona karta gwarancyjna.

 

7.      Należy upewnić się, że dowód zakupu tj. paragon lub faktura, są wypełnione prawidłowo, bez skreśleń i poprawek, oraz zawierają dokładny opis lub symbol umożliwiający pozytywną identyfikację sprzętu.

 

8.      Używanie produktu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do produktu. Firma Modern Solution zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane wadliwym użytkowaniem oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione.

 

9.      Niniejszą gwarancją objęte są usterki spowodowane wadami materiałowymi i montażowymi.

 

10.    Produkt musi być dostarczony bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego wraz z ważnym dowodem zakupu, wszelkie koszty związane z transportem, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.

 

11.     Usterki ujawnione podczas gwarancji będą usunięte w ustalonym przez strony terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o ilość dni przebywania maszyny w serwisie.

 

12.    Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli: usunięcie wady jest niemożliwe.

 

13.    Jeżeli wymiana sprzętu na nowy jest niewykonalna, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

 

14.    Gwarancją nie są objęte:

 

          •           wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,

 

          •           wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością Klienta lub stosowanie produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,

 

          •           mechaniczne uszkodzenie produktu oraz wywołane nimi wady,

 

          •           wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych,

 

          •           wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków,

 

          •           produkty, które osoby inne niż autoryzowane przez Modern Solution (w tym Klient) naruszyły w jakikolwiek sposób lub w których przeprowadziły przeróbki, zmiany lub naprawy,

 

          •           produkty w których dokumenty gwarancyjne lub numer identyfikacyjny w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.

 

15.     Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością firmy Modern Solution.

16.      Do każdej maszyny oraz silnika wydawane są indywidualne warunki gwarancji zawierające zalecenia producenta.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl